پیشرفت در جهت

عزت نفس

بهبود درآمد

بهبود جسم

بهبود ذهن

بهبود روابط

دوره‌های آموزشی

دوره‌ عزت نفس لاکچری

بنا به تعریفی، عزت نفس را می‌توان باور خود توانمندی احترام به خود دانست. عزت نفس یعنی یعنی احساس ارزشمندی که فرد نسبت به خود دارد.

6,800,000 تومان

دوره‌ تحول مالی پیشرفته

یادگیری قوانین فرستادن امواج ثروت‌ساز به کائنات در جهت رشد و ایجاد تحول مالی در زندگی.

20,800,000 تومان

دوره قدرت پول

شما با این دوره با تکنیک های قدرتمند پولسازی و آگاهی از روند زندگی و همچنین بالا بردن اعتماد بنفس و عزت نفس به خود برتریی که انتظار دارن خواهید رسید.

3,450,000 تومان